Hulp nodig kiezen boekhoudpakket?

Hulp nodig?

  Start adviestool

  Gebruiksvoorwaarden

  Deze voorwaarden zijn van toepassing als je gebruikmaakt van deze website van Origoo. Door de website te gebruiken, ga je akkoord met de voorwaarden. De gebruiksvoorwaarden, ons Privacybeleid en ons Cookiebeleid hebben alleen betrekking op deze website.

  Over Origoo

  Wij helpen je boekhoudsoftware te kiezen, die bij jouw organisatie past. Uit een overvloed aan keuze helpt Origoo jou naar die ene beste optie. Origoo biedt je dé online omgeving waarin kennis, ervaringen en productinformatie met je worden gedeeld.

  Adres:        Origoo B.V., Vijzelstraat 77-I, 1017 HG AMSTERDAM

  KvK-nr:      63769840

  Btw-nr:      NL855393245B01

  Email:        info@origoo.nl

  Tel-nr:       020 – 808 63 90

  Algemeen

  Je dient alleen gebruik te maken van deze website als je akkoord bent met deze voorwaarden en ons privacy- en cookiebeleid. Omdat onze website verandert, kunnen deze voorwaarden ook veranderen. De meest recente voorwaarden zijn steeds van toepassing.

  Uitzonderingen

  Uitzonderingen op deze voorwaarden gelden alleen als we die schriftelijk met je zijn overeengekomen.

  Niet toegestaan

  Wij gaan ervan uit dat je je op deze website opstelt en gedraagt zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Het is dus niet toegestaan om onder meer de (inhoud van deze) website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet of de openbare orde.

  We hebben een aantal afspraken op een rij gezet waarvan wij het heel belangrijk vinden dat je je hieraan houdt.

  • Geen inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van Origoo en/of derden;
  • Geen inbreukmakende, onrechtmatige of misleidende mededelingen doen;
  • Geen wettelijk verboden materiaal verspreiden;
  • De beveiliging van (delen van) deze website ontwijken of verwijderen.

  Wij staan toe om slechts één kopie van het op de website ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen, niet-commercieel gebruik. Wij staan niet toe om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming het beschikbaar gestelde materiaal te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te “reverse engineeren”, te decompileren of op andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren.

  Jouw content

  Wij hebben het recht om jouw content (zoals foto’s, teksten, video’s, documenten, etc.) te verwijderen als deze onrechtmatig is, problemen veroorzaakt of anderszins in strijd is met wetten- en/of eigen voorwaarden en beleidsregels.

  Vrijwaring aansprakelijkheid

  Je gebruikt onze website voor eigen risico. Je vrijwaart Origoo van alle aansprakelijkheid voor schade die jij of derden als gevolg van het gebruik van deze website mochten lijden.

  Origoo is niet aansprakelijk voor:

  • schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik of de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op haar websites beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.
  • schade als gevolg van het gebruik van diensten en/of informatie van derden, die via de Origoo website wordt aangeboden.
  • schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

  Recht

  Op deze gebruiksvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

  Vragen

  Heb je nog vragen, neem dan gerust contact met ons op: info@origoo.nl. Wij nemen dan binnen 24 uur contact met je op. Of bel naar 020 – 808 63 90.

  Deze voorwaarden zijn aangepast op 1 mei 2017.


  Weten wanneer er weer een nieuw blog online staat? Laat je email achter en we mailen je direct.